Wybór Rady Sołeckiej

W dniu 18.02.2019 na zebraniu wiejskim została wybrana Rada Sołecka na nową kadencję.

W spotkaniu uczestniczył również wójt  gminy  , który chętnie odpowiadał na zapytania ze

strony mieszkańców .

W wyniku przeprowadzonego głosowania  członkami Rady Sołeckiej zostali

  1. Szygudziński Tadeusz
  2. Sowińska  Teresa.
  3. Miszczyk  Dorota.
  4. Jurkowska  Wanda.
  5. Dawidziak  Wojciech.
  6. Trela Piotr.
  7. Stroka  Tomasz.

Na  przewodniczącego ponownie został wybrany  Tadeusz  Szygudziński.

Budżet 2019

Budżet sołecki na rok 2019 wynosi – 28749 zł.

Pieniądze zostały podzielone w następujący sposób :

–   Dzień Dziecka –          1000 zł.

–   Mikołaj             -           1200 zł.

–   Dzień Seniora   -           600 zł.

–   Dożynki  Gminne      –   400 zł.

–   Zakup namiotu    -        1000 zł.

–   Zakup kamer  -             5000 zł.

–   fundusz remontowy + paliwo do kosiarek   -  3000 zł.

–   Opłata za utrzymanie porządku na terenie wiejskim  -  1000 zł/sezon.

Pozostała kwota w wysokości   15 549 zł , została przeznaczona na doposażenie Sali wiejskiej  i na nieprzewidziane dodatkowe wydatki.

W/w budżet został zatwierdzony na zebraniu Wiejskim  odpowiednimi uchwałami.