Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru

Stowarzyszenie Dobrocin Wieś XXI Wieku realizuje projekt „Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru”

Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 3.2.1 Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” pn.: „Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru na obszarze LSR – projekt grantowy”

Pierwsze działania rozpoczęły się pod koniec czerwca zbieranie  cennych  zdjęć  i opisanie ciekawych miejsc, zabytków, wydarzeń naszej miejscowości aby stworzyć foldery i broszurki. Kolejnymi czynnościami były: kontakt z tłumaczem czeskim oraz z drukarnią aby dopracować wizualizację gadżetów reklamowych. Dzięki temu projektowi powstanie 7 elementów : folder, broszurka, pocztówka, smycz, magnes z notesikiem, magnes, które będą reklamować naszą miejscowość i obszar LGD.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca
w obszary wiejskie.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pn. Zakątek zaczarowanego ołówka

Stowarzyszenie Dobrocin Wieś XXI Wieku realizuje projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego –„Zakątek zaczarowanego ołówka”.

Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” pn.: „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR – projekt grantowy”

Pierwsze prace rozpoczęły się pod koniec maja.  W czerwcu na górce zostały położone obrzeża przyszykowując tym  samym teren pod wylanie asfaltu. Kolejnym zadaniem było zamontowanie tablic do pisania kredą oraz 3 ławeczek z parasolką i śmietnika. Wszystkie te działania przyczyniły się do tego aby podnieść atrakcyjność naszej miejscowości.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca
w obszary wiejskie.