Budżet 2019

Budżet sołecki na rok 2019 wynosi – 28749 zł.

Pieniądze zostały podzielone w następujący sposób :

–   Dzień Dziecka –          1000 zł.

–   Mikołaj             -           1200 zł.

–   Dzień Seniora   -           600 zł.

–   Dożynki  Gminne      –   400 zł.

–   Zakup namiotu    -        1000 zł.

–   Zakup kamer  -             5000 zł.

–   fundusz remontowy + paliwo do kosiarek   -  3000 zł.

–   Opłata za utrzymanie porządku na terenie wiejskim  -  1000 zł/sezon.

Pozostała kwota w wysokości   15 549 zł , została przeznaczona na doposażenie Sali wiejskiej  i na nieprzewidziane dodatkowe wydatki.

W/w budżet został zatwierdzony na zebraniu Wiejskim  odpowiednimi uchwałami.

Możliwość komentowania jest wyłączona.