Wybór Rady Sołeckiej

W dniu 18.02.2019 na zebraniu wiejskim została wybrana Rada Sołecka na nową kadencję.

W spotkaniu uczestniczył również wójt  gminy  , który chętnie odpowiadał na zapytania ze

strony mieszkańców .

W wyniku przeprowadzonego głosowania  członkami Rady Sołeckiej zostali

  1. Szygudziński Tadeusz
  2. Sowińska  Teresa.
  3. Miszczyk  Dorota.
  4. Jurkowska  Wanda.
  5. Dawidziak  Wojciech.
  6. Trela Piotr.
  7. Stroka  Tomasz.

Na  przewodniczącego ponownie został wybrany  Tadeusz  Szygudziński.

Możliwość komentowania jest wyłączona.