Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pn. Zakątek zaczarowanego ołówka

Stowarzyszenie Dobrocin Wieś XXI Wieku realizuje projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego –„Zakątek zaczarowanego ołówka”.

Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” pn.: „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR – projekt grantowy”

Pierwsze prace rozpoczęły się pod koniec maja.  W czerwcu na górce zostały położone obrzeża przyszykowując tym  samym teren pod wylanie asfaltu. Kolejnym zadaniem było zamontowanie tablic do pisania kredą oraz 3 ławeczek z parasolką i śmietnika. Wszystkie te działania przyczyniły się do tego aby podnieść atrakcyjność naszej miejscowości.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca
w obszary wiejskie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.