Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru

Stowarzyszenie Dobrocin Wieś XXI Wieku realizuje projekt „Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru”

Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 3.2.1 Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” pn.: „Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru na obszarze LSR – projekt grantowy”

Pierwsze działania rozpoczęły się pod koniec czerwca zbieranie  cennych  zdjęć  i opisanie ciekawych miejsc, zabytków, wydarzeń naszej miejscowości aby stworzyć foldery i broszurki. Kolejnymi czynnościami były: kontakt z tłumaczem czeskim oraz z drukarnią aby dopracować wizualizację gadżetów reklamowych. Dzięki temu projektowi powstanie 7 elementów : folder, broszurka, pocztówka, smycz, magnes z notesikiem, magnes, które będą reklamować naszą miejscowość i obszar LGD.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca
w obszary wiejskie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.