Organizacje

1. Stowarzyszenie Dobrocin Wieś XXI Wieku -założone w 2008r., które jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia LGD „Ślężanie” w Sobótce.

2. Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Dobrocin -powołana przez mieszkańców w 1996r. W 2011r. obchodzącą XV-lecie swojej działalności. Sześcio osobowy Zarząd administruje 6 budynkami w których znajduje się 49 mieszkań.

3. Gminne Przedszkole Publiczne -Typ i grupa: Przedszkole/Przedszkolna, rodzaj: Publiczny. Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej. Kategoria uczniów: Dzieci.

4. Ludowy Klub Sportowy -założony w 1995r. Aktualnie prowadzi drużynę w klasie „B”.

5. Lokalna Grupa Działania.

6. Związek Miłośników Wędkowania