Zarząd Stowarzyszenia Dobrocin Wieś XXI Wieku

Lidia Sowa
Skarbnik
Grażyna Ziernik
Zastępca
Maria Sowińska
Członek
Dorota Miszczyk
Członek
Tadeusz Szygudziński
Członek
Anna Szpila
Prezes