Zarząd i struktura


Sołtys wsi:

Grażyna Ziernik

Rada Sołecka:

1. Marian Kowal 2. Tadeusz Szygudziński
Przewodniczący
3. Krzysztof Ostrowski
4. Jarosław Przybysz 5. Grzegorz Gozdek 6. Dorota Miszczyk
7. Wojciech Dawidziak 8. Maria Sowińska 9. Henryk Trela
10. Ryszard Jurkowski