Histroria

    Dobrocin (niem Güttmannsdorf) - wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów.
Leży na południe od Ślęży, na skraju Kotliny Dzierżoniowskiej, u zachodniego podnóża Wzgórz Gumińskich, na wysokości 280-290 m n.p.m.

_DSC6112

          Najstarsze znane nam nazwy wsi: Gytchwini, Gythwini villa wymienione zostały w 1305 r. i pochodzą z okresu, kiedy Śląsk należał do Piastów. Inne nazwy wsi: Gutwini villa, Gutwindorff wymienione w 1343 r., pochodzą z okresu panowania czeskiego. Początkowo była własnością klasztorną, później templariuszy. W XV w. właścicielami miejscowości  była rodzina von Bock. W 1484 r. kupił ją Friedrich von Hoberg, kapitan na zamku w Grodźcu i założyciel dobrocińskiej linii Hochbergów.

    Kolejna nazwa wsi: Güttmannsdorff wymieniona została w 1667 r., kiedy Śląskiem, jako częścią Czech, władali Habsburgowie. W okresie panowania pruskiego, a później niemieckiego, wymieniano nazwę: Güttmannsdorf. W XVIII wieku majątek przeszedł w ręce baronów von Seherr-Thoss .

    Największy rozwój wsi nastąpił w latach 1825-1840 .W 1840r. we wsi są 2 szkoły (ewangelicka i katolicka) dwór, dwa folwarki, gorzelnia, 2 gospody, młyn wodny, wiatrak, piekarnia, cegielnia, 11 warsztatów rzemieślniczych, 43 warsztaty tkackie. Wieś zamieszkuje 881osób

     W roku 1897 wieś  stała się własnością Kuno von Portatiusa – cesarskiego radcy poselstwa w Szwecji. Po II wojnie światowej, kiedy Śląsk przyłączono do Polski, w 1945 r., wieś otrzymała nazwę: Gniewin, później: Gutmanów, Gutwinów, Dobroty a w 1947 r.: Dobrocin.

      Z Dobrocina można dojechać do przysiółka Marianówek, który przed II wojną światową nazywał się Marienhof. Dzisiaj znajduje się tu Gospodarstwo Agroturystyczne Marianówek.